Siemens Foto & Videoklub

 

 

Foreningens mål er at være samlingspunkt for foto og videointeresserede medarbejdere, herunder:
At varetage medlemmernes interesse såvel teknisk som kunstnerisk for foto- og videoteknik samt billedbehandling.

At arrangere klubmøder på hjemstedet eller hvor det måtte findes formålstjenligt med et indhold, der tilgodeser målet, som fx foredrag, tekniske diskussioner, workshops, besøg på fotoudstillinger, fotokonkurrencer med mere.


At anskaffe tekniske hjælpemidler til brug på hjemstedet eller til hjemlån som fx passepartoutskæreapparat, skærmkalibreringsudstyr, bøger, software med mere.


At informere medlemmerne om foto- og videoemner ved at arrangere foredrag, fototure, samt ved kontakt til andre foto- og videoklubber.

Foreningens bestyrelse er pligtig til løbende at udfærdige et udkast til en arrangementkalender via en hjemmeside og med det formål at sikre et sundt klubliv i overensstemmelse med foreningens mål samt at informere medlemmerne om de kommende arrangementer.

Foreningens medlemmer kan alle bidrage til processen og de vedtager eller forkaster efterfølgende de forslåede arrangementer ved simpelt flertal fx via e-mail
 

 

SN © 2014 • siemens Foto&Videoklub  • Terms of Use

www.sieklub.dk